Dokumenty ke stažení / Účetnictví


Název práceStaženoZaslal
Akciové společnosti1132 xMichaela
Bezhotovostní platební styk1479 xMichaela
Časové rozlišení1071 x
Časové rozlišení nákladů a výnosů1346 xPetra
Časové rozlišení nákladů a výnosů1064 xMichaela
Dlouhodobé závazky a úvěry977 xPetra
Dlouhodobé zdroje financování981 xPetra
Dlouhodobý majetek1429 x
Dohadné účtování1020 xPetra
Dokladovost a účetní knihy1066 xPetra
DPH a její evidence1184 x
Evidence nákladů961 x
Evidence pohledávek a rezerv921 x
Evidence výnosů885 x
Evidence zásob materiálu1136 x
Evidence zásob, oceňování1005 xPetra
Evidence zásob zboží1046 x
Finanční analýza1190 x
Hospodářský výsledek1231 xPetra
Hospodářský výsledek a jeho složky917 x
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání965 xPetra
Hotovostní platební styk1313 xMichaela
Inventarizace1253 xMichaela
Investiční majetek969 xMichaela
Investiční majetek, účtování o odpisech a vyřazení1229 xPetra
Investiční majetek, účtování o pořízení906 xPetra
Jednoduché účetnictví938 x
Jiné pohledávky a závazky812 xPetra
Kalkulace a rozpočetnictví1195 xMichaela
Kontrola stavu zásob827 xPetra
Krátkodobé finanční zdroje926 xPetra
Krátkodobý finanční majetek1303 xPetra
Kurzové rozdíly a jejich účtování1403 xPetra
Majetek1146 xMichaela
Manažerské účetnictví1086 x
Oběžná majetek - způsob účtování1010 xPetra
Oběžný majetek - zásob vlastní výroby1177 xPetra
Oceňování majetku účetní jednotky961 x
Odepisování dlouhodobého majetku1268 x
Opravné položky860 xPetra
Peněžní prostředky, ceniny1070 xPetra
Podvojné účetnictví1142 x
Pohledávky a závazky ke společníkům1199 xPetra
Pohledávky a závazky z obchodního styku1097 xPetra
Právní úprava účetnictví1106 x
Právní úprava účetnictví1008 xPetra
Rezervy1039 xPetra
Rozpis rozvahy1026 xPetra
Rozvaha1646 x
Rozvaha1307 xPetra
Směnky1233 x
Směnky a eskontní úvěr942 xPetra
Účetní doklady1131 x
Účetní výkazy974 x
Účetní závěrka a uzávěrka1329 xPetra
Účetnictví fyzických osob890 xPetra
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku927 xPetra
Účetnictví peněžních ústvů847 xPetra
Účetnictví příspěvkových organizací1394 xPetra
Účetnictví rozpočtových organizací1435 xPetra
Účetnictví v akciové společnosti942 xPetra
Účetnictví v komanditní společnosti991 xPetra
Účetnictví v s.r.o.976 xPetra
Účetnictví ve v.o.s.956 xPetra
Účetniství pojišťoven946 xPetra
Účtovací soustava956 xMichaela
Účtování daní1126 x
Účtování daní a dotací1318 xPetra
Účtování materiálu1066 xMichaela
Účtování mezd1130 x
Účtování mezd1286 xMichaela
účtování zboží983 xMichaela
Vnitropodnikové účetnictví1407 xMichaela
Vyřazení investičního majetku896 xMichaela
Zásoby1638 xMichaela
zjišťování a účtování daní855 xMichaela
Zúčtovací vztahy1358 x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. a zdrav zabezpečení1079 xPetra
Zvláštní účtování a.s.963 x
Zvláštní účtování s.r.o.930 x


 
TOPlist