Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1578 xMušáci
Administrativní styl1087 xBod mrazu
Administrativní styl950 xBod mrazu
Administrativní styl1234 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1307 xBod mrazu
Čeština a její útvary1337 xBod mrazu
Čtenářské deníky1685 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1119 xBod mrazu
Funkční styly1328 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1303 xBod mrazu
Hypersyntax1182 xBod mrazu
Charakteristika1508 xMušáci
Indoevropské jazyky1207 xBod mrazu
Jan Drda1001 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1026 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1144 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1142 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1148 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1186 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1011 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1061 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1046 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1434 xMilan
Lingvistické disciplíny1088 xBod mrazu
Morfologie, syntax1341 xMilan
Národní jazyk974 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1153 xBod mrazu
Norma a kodifikace991 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1134 xBod mrazu
Odborný styl1221 xMušáci
Odborný styl956 xBod mrazu
Odborný styl885 xBod mrazu
Odborný styl1141 xMilan
Odchylky od větného schématu1118 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu760 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka965 xMušáci
Podstatná jména1045 xKamil
Popis1165 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1055 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1017 xKamil
Prostě sdělovací styl1143 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1091 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků907 xBod mrazu
Přídavná jména952 xKamil
Psaný a mluvený projev1072 xBod mrazu
Publicistický styl1131 xMušáci
Publicistický styl964 xBod mrazu
Publicistický styl886 xBod mrazu
Publicistický styl1205 xMilan
Rétorika1045 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1157 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem831 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1510 xBod mrazu
Řečnické útvary2121 xMilan
Řečnický styl1211 xMušáci
Řečnický styl1083 xBod mrazu
Semantika a lexikologie934 xMilan
Slohotvorní činitelé1067 xMušáci
Slohotvorní činitelé1173 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1265 xMušáci
Slohové útvary a postupy1423 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1550 xMušáci
Slova mnohoznačná1316 xMilan
Slovesa a jejich druhy1081 xKamil
Slovesný rod1005 xBod mrazu
Slovní druhy1128 xBod mrazu
Slovní zásoba1040 xBod mrazu
Slovní zásoba911 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie980 xBod mrazu
Slovosled1037 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1130 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1045 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1662 xBod mrazu
Staroslověnština878 xMilan
Stavba souvětí1264 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché995 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché861 xMilan
Struktura a kompozice v próze949 xMilan
Student a knihovna881 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1185 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1097 xMilan
Thomas More - utopie1419 xJitka
Tvarosloví adjektiv1001 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1066 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv973 xBod mrazu
Tvoření slov981 xBod mrazu
Tvoření slov1119 xMilan
Typy slovníků1177 xMušáci
Umělecký styl1133 xBod mrazu
Umělecký styl1179 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1435 xMilan
Úvaha1428 xMušáci
Úvaha1196 xMilan
Valenční syntax1044 xBod mrazu
Větné členy1152 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1084 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1142 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1593 xMušáci
Výklad1045 xMušáci
Výlet - líčení1263 xŠejbová
Vypravování1370 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1241 xMilan
Vývoj písma821 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1151 xMilan
Vývojové období českého jazyka884 xMilan
Význam slov1008 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny879 xMušáci
Zájména a jejich druhy1110 x
Základy asertivních dovedností871 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2300 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka978 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1039 xMušáci
Zvuková stránka jazyka944 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme911 xdlouhán


 
TOPlist