Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1546 xMušáci
Administrativní styl1066 xBod mrazu
Administrativní styl933 xBod mrazu
Administrativní styl1213 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1286 xBod mrazu
Čeština a její útvary1319 xBod mrazu
Čtenářské deníky1666 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1101 xBod mrazu
Funkční styly1303 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1283 xBod mrazu
Hypersyntax1152 xBod mrazu
Charakteristika1483 xMušáci
Indoevropské jazyky1177 xBod mrazu
Jan Drda978 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1002 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1126 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1121 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1129 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1163 xBod mrazu
Jazyky indoevropské992 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1043 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1017 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1410 xMilan
Lingvistické disciplíny1068 xBod mrazu
Morfologie, syntax1318 xMilan
Národní jazyk950 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1135 xBod mrazu
Norma a kodifikace971 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1111 xBod mrazu
Odborný styl1193 xMušáci
Odborný styl929 xBod mrazu
Odborný styl866 xBod mrazu
Odborný styl1119 xMilan
Odchylky od větného schématu1095 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu736 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka947 xMušáci
Podstatná jména1021 xKamil
Popis1142 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1030 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen991 xKamil
Prostě sdělovací styl1121 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1069 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků888 xBod mrazu
Přídavná jména927 xKamil
Psaný a mluvený projev1056 xBod mrazu
Publicistický styl1105 xMušáci
Publicistický styl944 xBod mrazu
Publicistický styl864 xBod mrazu
Publicistický styl1182 xMilan
Rétorika1022 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1132 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem815 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1488 xBod mrazu
Řečnické útvary1452 xMilan
Řečnický styl1191 xMušáci
Řečnický styl1059 xBod mrazu
Semantika a lexikologie909 xMilan
Slohotvorní činitelé1046 xMušáci
Slohotvorní činitelé1149 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1245 xMušáci
Slohové útvary a postupy1400 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1527 xMušáci
Slova mnohoznačná1296 xMilan
Slovesa a jejich druhy1061 xKamil
Slovesný rod980 xBod mrazu
Slovní druhy1106 xBod mrazu
Slovní zásoba1016 xBod mrazu
Slovní zásoba894 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie956 xBod mrazu
Slovosled1014 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1109 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1024 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1641 xBod mrazu
Staroslověnština858 xMilan
Stavba souvětí1239 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché970 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché842 xMilan
Struktura a kompozice v próze930 xMilan
Student a knihovna861 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1166 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1075 xMilan
Thomas More - utopie1400 xJitka
Tvarosloví adjektiv977 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1046 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv952 xBod mrazu
Tvoření slov952 xBod mrazu
Tvoření slov1093 xMilan
Typy slovníků1152 xMušáci
Umělecký styl1114 xBod mrazu
Umělecký styl1161 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1407 xMilan
Úvaha1403 xMušáci
Úvaha1176 xMilan
Valenční syntax1026 xBod mrazu
Větné členy1132 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1062 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1124 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1551 xMušáci
Výklad1022 xMušáci
Výlet - líčení1243 xŠejbová
Vypravování1345 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1225 xMilan
Vývoj písma803 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1135 xMilan
Vývojové období českého jazyka867 xMilan
Význam slov985 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny856 xMušáci
Zájména a jejich druhy1095 x
Základy asertivních dovedností852 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1633 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka962 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1023 xMušáci
Zvuková stránka jazyka925 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme892 xdlouhán


 
TOPlist