Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1533 xMušáci
Administrativní styl1054 xBod mrazu
Administrativní styl921 xBod mrazu
Administrativní styl1200 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1258 xBod mrazu
Čeština a její útvary1307 xBod mrazu
Čtenářské deníky1653 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1088 xBod mrazu
Funkční styly1292 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1271 xBod mrazu
Hypersyntax1139 xBod mrazu
Charakteristika1468 xMušáci
Indoevropské jazyky1168 xBod mrazu
Jan Drda966 xŠejbová
Jazyk a získávání informací992 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1113 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1108 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1117 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1150 xBod mrazu
Jazyky indoevropské980 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1014 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1008 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1397 xMilan
Lingvistické disciplíny1054 xBod mrazu
Morfologie, syntax1308 xMilan
Národní jazyk936 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1125 xBod mrazu
Norma a kodifikace957 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1100 xBod mrazu
Odborný styl1180 xMušáci
Odborný styl915 xBod mrazu
Odborný styl856 xBod mrazu
Odborný styl1109 xMilan
Odchylky od větného schématu1085 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu721 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka933 xMušáci
Podstatná jména1010 xKamil
Popis1132 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1021 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen982 xKamil
Prostě sdělovací styl1112 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1058 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků879 xBod mrazu
Přídavná jména917 xKamil
Psaný a mluvený projev1048 xBod mrazu
Publicistický styl1097 xMušáci
Publicistický styl933 xBod mrazu
Publicistický styl856 xBod mrazu
Publicistický styl1172 xMilan
Rétorika1012 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1102 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem807 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1479 xBod mrazu
Řečnické útvary1121 xMilan
Řečnický styl1163 xMušáci
Řečnický styl1032 xBod mrazu
Semantika a lexikologie882 xMilan
Slohotvorní činitelé1017 xMušáci
Slohotvorní činitelé1140 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1215 xMušáci
Slohové útvary a postupy1390 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1517 xMušáci
Slova mnohoznačná1285 xMilan
Slovesa a jejich druhy1052 xKamil
Slovesný rod951 xBod mrazu
Slovní druhy1080 xBod mrazu
Slovní zásoba1004 xBod mrazu
Slovní zásoba865 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie946 xBod mrazu
Slovosled987 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1100 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1014 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1609 xBod mrazu
Staroslověnština829 xMilan
Stavba souvětí1212 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché960 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché831 xMilan
Struktura a kompozice v próze919 xMilan
Student a knihovna833 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1155 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1047 xMilan
Thomas More - utopie1389 xJitka
Tvarosloví adjektiv947 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1018 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv924 xBod mrazu
Tvoření slov944 xBod mrazu
Tvoření slov1084 xMilan
Typy slovníků1122 xMušáci
Umělecký styl1086 xBod mrazu
Umělecký styl1151 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1396 xMilan
Úvaha1376 xMušáci
Úvaha1145 xMilan
Valenční syntax999 xBod mrazu
Větné členy1121 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1036 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1111 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1522 xMušáci
Výklad993 xMušáci
Výlet - líčení1233 xŠejbová
Vypravování1336 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1215 xMilan
Vývoj písma792 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1127 xMilan
Vývojové období českého jazyka859 xMilan
Význam slov959 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny845 xMušáci
Zájména a jejich druhy1084 x
Základy asertivních dovedností822 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1302 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka952 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka996 xMušáci
Zvuková stránka jazyka895 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme884 xdlouhán


 
TOPlist