Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1529 xMušáci
Administrativní styl1050 xBod mrazu
Administrativní styl917 xBod mrazu
Administrativní styl1195 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1253 xBod mrazu
Čeština a její útvary1301 xBod mrazu
Čtenářské deníky1644 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1084 xBod mrazu
Funkční styly1288 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1267 xBod mrazu
Hypersyntax1136 xBod mrazu
Charakteristika1456 xMušáci
Indoevropské jazyky1162 xBod mrazu
Jan Drda962 xŠejbová
Jazyk a získávání informací989 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1108 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1106 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1114 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1146 xBod mrazu
Jazyky indoevropské975 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1011 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1004 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1394 xMilan
Lingvistické disciplíny1050 xBod mrazu
Morfologie, syntax1304 xMilan
Národní jazyk934 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1121 xBod mrazu
Norma a kodifikace953 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1095 xBod mrazu
Odborný styl1175 xMušáci
Odborný styl912 xBod mrazu
Odborný styl853 xBod mrazu
Odborný styl1106 xMilan
Odchylky od větného schématu1082 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu718 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka929 xMušáci
Podstatná jména1007 xKamil
Popis1129 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1015 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen978 xKamil
Prostě sdělovací styl1105 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1053 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků875 xBod mrazu
Přídavná jména914 xKamil
Psaný a mluvený projev1044 xBod mrazu
Publicistický styl1092 xMušáci
Publicistický styl928 xBod mrazu
Publicistický styl851 xBod mrazu
Publicistický styl1168 xMilan
Rétorika1009 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1096 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem802 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1471 xBod mrazu
Řečnické útvary1116 xMilan
Řečnický styl1158 xMušáci
Řečnický styl1027 xBod mrazu
Semantika a lexikologie880 xMilan
Slohotvorní činitelé1014 xMušáci
Slohotvorní činitelé1137 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1213 xMušáci
Slohové útvary a postupy1386 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1513 xMušáci
Slova mnohoznačná1280 xMilan
Slovesa a jejich druhy1047 xKamil
Slovesný rod948 xBod mrazu
Slovní druhy1075 xBod mrazu
Slovní zásoba1001 xBod mrazu
Slovní zásoba861 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie944 xBod mrazu
Slovosled982 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1095 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1009 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1604 xBod mrazu
Staroslověnština825 xMilan
Stavba souvětí1207 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché956 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché826 xMilan
Struktura a kompozice v próze916 xMilan
Student a knihovna828 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1152 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1043 xMilan
Thomas More - utopie1386 xJitka
Tvarosloví adjektiv945 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1013 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv920 xBod mrazu
Tvoření slov940 xBod mrazu
Tvoření slov1081 xMilan
Typy slovníků1120 xMušáci
Umělecký styl1082 xBod mrazu
Umělecký styl1146 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1392 xMilan
Úvaha1370 xMušáci
Úvaha1142 xMilan
Valenční syntax996 xBod mrazu
Větné členy1118 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1032 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1107 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1517 xMušáci
Výklad991 xMušáci
Výlet - líčení1228 xŠejbová
Vypravování1331 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1211 xMilan
Vývoj písma788 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1124 xMilan
Vývojové období českého jazyka853 xMilan
Význam slov956 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny842 xMušáci
Zájména a jejich druhy1080 x
Základy asertivních dovedností815 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1297 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka950 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka990 xMušáci
Zvuková stránka jazyka889 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme881 xdlouhán


 
TOPlist