Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1726 xMušáci
Administrativní styl1220 xBod mrazu
Administrativní styl1146 xBod mrazu
Administrativní styl1359 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1526 xBod mrazu
Čeština a její útvary1521 xBod mrazu
Čtenářské deníky1830 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1264 xBod mrazu
Funkční styly1473 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1504 xBod mrazu
Hypersyntax1325 xBod mrazu
Charakteristika1667 xMušáci
Indoevropské jazyky1351 xBod mrazu
Jan Drda1147 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1186 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1297 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1301 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1283 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1342 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1169 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1228 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1205 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1580 xMilan
Lingvistické disciplíny1229 xBod mrazu
Morfologie, syntax1509 xMilan
Národní jazyk1126 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1308 xBod mrazu
Norma a kodifikace1164 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1303 xBod mrazu
Odborný styl1342 xMušáci
Odborný styl1094 xBod mrazu
Odborný styl1028 xBod mrazu
Odborný styl1268 xMilan
Odchylky od větného schématu1272 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu913 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka1117 xMušáci
Podstatná jména1212 xKamil
Popis1337 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1205 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1164 xKamil
Prostě sdělovací styl1282 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1277 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1083 xBod mrazu
Přídavná jména1099 xKamil
Psaný a mluvený projev1259 xBod mrazu
Publicistický styl1277 xMušáci
Publicistický styl1107 xBod mrazu
Publicistický styl1042 xBod mrazu
Publicistický styl1356 xMilan
Rétorika1258 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1358 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem997 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1669 xBod mrazu
Řečnické útvary2276 xMilan
Řečnický styl1365 xMušáci
Řečnický styl1206 xBod mrazu
Semantika a lexikologie1101 xMilan
Slohotvorní činitelé1237 xMušáci
Slohotvorní činitelé1347 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1424 xMušáci
Slohové útvary a postupy1584 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1715 xMušáci
Slova mnohoznačná1486 xMilan
Slovesa a jejich druhy1232 xKamil
Slovesný rod1166 xBod mrazu
Slovní druhy1278 xBod mrazu
Slovní zásoba1211 xBod mrazu
Slovní zásoba1079 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie1162 xBod mrazu
Slovosled1174 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1280 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1200 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1858 xBod mrazu
Staroslověnština1021 xMilan
Stavba souvětí1436 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché1137 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché998 xMilan
Struktura a kompozice v próze1107 xMilan
Student a knihovna1057 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1330 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1238 xMilan
Thomas More - utopie1546 xJitka
Tvarosloví adjektiv1160 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1214 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv1123 xBod mrazu
Tvoření slov1125 xBod mrazu
Tvoření slov1281 xMilan
Typy slovníků1310 xMušáci
Umělecký styl1311 xBod mrazu
Umělecký styl1335 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1595 xMilan
Úvaha1581 xMušáci
Úvaha1349 xMilan
Valenční syntax1210 xBod mrazu
Větné členy1318 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1223 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1292 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1763 xMušáci
Výklad1217 xMušáci
Výlet - líčení1446 xŠejbová
Vypravování1532 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1396 xMilan
Vývoj písma992 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1284 xMilan
Vývojové období českého jazyka1056 xMilan
Význam slov1170 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny1047 xMušáci
Zájména a jejich druhy1266 x
Základy asertivních dovedností1032 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2468 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka1117 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1202 xMušáci
Zvuková stránka jazyka1084 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme1086 xdlouhán


 
TOPlist