Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1513 xMušáci
Administrativní styl1035 xBod mrazu
Administrativní styl904 xBod mrazu
Administrativní styl1183 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1241 xBod mrazu
Čeština a její útvary1288 xBod mrazu
Čtenářské deníky1629 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1071 xBod mrazu
Funkční styly1275 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1252 xBod mrazu
Hypersyntax1124 xBod mrazu
Charakteristika1444 xMušáci
Indoevropské jazyky1150 xBod mrazu
Jan Drda949 xŠejbová
Jazyk a získávání informací975 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1095 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1093 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1103 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1133 xBod mrazu
Jazyky indoevropské964 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec998 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby994 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1380 xMilan
Lingvistické disciplíny1037 xBod mrazu
Morfologie, syntax1292 xMilan
Národní jazyk924 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1108 xBod mrazu
Norma a kodifikace940 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1085 xBod mrazu
Odborný styl1161 xMušáci
Odborný styl899 xBod mrazu
Odborný styl844 xBod mrazu
Odborný styl1094 xMilan
Odchylky od větného schématu1066 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu705 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka919 xMušáci
Podstatná jména993 xKamil
Popis1118 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1003 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen967 xKamil
Prostě sdělovací styl1093 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1042 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků868 xBod mrazu
Přídavná jména901 xKamil
Psaný a mluvený projev1031 xBod mrazu
Publicistický styl1084 xMušáci
Publicistický styl920 xBod mrazu
Publicistický styl842 xBod mrazu
Publicistický styl1155 xMilan
Rétorika996 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1077 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem793 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1458 xBod mrazu
Řečnické útvary1104 xMilan
Řečnický styl1145 xMušáci
Řečnický styl1017 xBod mrazu
Semantika a lexikologie867 xMilan
Slohotvorní činitelé1002 xMušáci
Slohotvorní činitelé1126 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1200 xMušáci
Slohové útvary a postupy1375 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1503 xMušáci
Slova mnohoznačná1268 xMilan
Slovesa a jejich druhy1035 xKamil
Slovesný rod938 xBod mrazu
Slovní druhy1064 xBod mrazu
Slovní zásoba992 xBod mrazu
Slovní zásoba852 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie930 xBod mrazu
Slovosled972 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1083 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1001 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1593 xBod mrazu
Staroslověnština811 xMilan
Stavba souvětí1197 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché944 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché818 xMilan
Struktura a kompozice v próze903 xMilan
Student a knihovna817 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1141 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1033 xMilan
Thomas More - utopie1375 xJitka
Tvarosloví adjektiv931 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1003 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv909 xBod mrazu
Tvoření slov929 xBod mrazu
Tvoření slov1071 xMilan
Typy slovníků1106 xMušáci
Umělecký styl1069 xBod mrazu
Umělecký styl1136 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1381 xMilan
Úvaha1359 xMušáci
Úvaha1131 xMilan
Valenční syntax985 xBod mrazu
Větné členy1108 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1022 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1097 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1505 xMušáci
Výklad979 xMušáci
Výlet - líčení1217 xŠejbová
Vypravování1319 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1199 xMilan
Vývoj písma776 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1112 xMilan
Vývojové období českého jazyka843 xMilan
Význam slov942 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny829 xMušáci
Zájména a jejich druhy1071 x
Základy asertivních dovedností805 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky1283 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka937 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka978 xMušáci
Zvuková stránka jazyka876 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme870 xdlouhán


 
TOPlist