Dokumenty ke stažení / Český jazyk gramatika


Název práceStaženoZaslal
Administrativní styl1613 xMušáci
Administrativní styl1120 xBod mrazu
Administrativní styl977 xBod mrazu
Administrativní styl1264 xMilan
Český pravopis včetně historických změn1352 xBod mrazu
Čeština a její útvary1376 xBod mrazu
Čtenářské deníky1727 xMaxel
Druhy vět podle postoje mluvčího1158 xBod mrazu
Funkční styly1361 xMušáci
Funkční styly spisovného jazyka1340 xBod mrazu
Hypersyntax1218 xBod mrazu
Charakteristika1550 xMušáci
Indoevropské jazyky1240 xBod mrazu
Jan Drda1035 xŠejbová
Jazyk a získávání informací1064 xBod mrazu
Jazyková kultura, norma, kodifikace1188 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1182 xBod mrazu
Jazykověda a její disciplíny1192 xMilan
Jazykový styl a slohotvorní činitelé1220 xBod mrazu
Jazyky indoevropské1047 xMilan
Je sprejer vandal nebo umělec1108 xBod mrazu
Jednotky slovní zásoby1084 xMušáci
Lexikologie, lexikografie1474 xMilan
Lingvistické disciplíny1126 xBod mrazu
Morfologie, syntax1387 xMilan
Národní jazyk1010 xBod mrazu
Neohebné slovní druhy1193 xBod mrazu
Norma a kodifikace1026 xBod mrazu
O původu a vývoji českého jazyka1170 xBod mrazu
Odborný styl1248 xMušáci
Odborný styl990 xBod mrazu
Odborný styl922 xBod mrazu
Odborný styl1177 xMilan
Odchylky od větného schématu1151 xBod mrazu
Oslava sportovního úspěchu797 xBod mrazu
Počátky vývoje jazyka1004 xMušáci
Podstatná jména1091 xKamil
Popis1199 xMušáci
Pořádek slov, aktuální větné členění1095 xBod mrazu
Pravopis velkých písmen1060 xKamil
Prostě sdělovací styl1181 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků1126 xBod mrazu
Přejímání slov z cizích jazyků946 xBod mrazu
Přídavná jména992 xKamil
Psaný a mluvený projev1112 xBod mrazu
Publicistický styl1162 xMušáci
Publicistický styl997 xBod mrazu
Publicistický styl924 xBod mrazu
Publicistický styl1249 xMilan
Rétorika1089 xBod mrazu
Rozdělení jazyků1200 xBod mrazu
Rozdíly mezi tradičním, valenčním a hypersyntaxem878 xBod mrazu
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá1548 xBod mrazu
Řečnické útvary2150 xMilan
Řečnický styl1249 xMušáci
Řečnický styl1111 xBod mrazu
Semantika a lexikologie967 xMilan
Slohotvorní činitelé1101 xMušáci
Slohotvorní činitelé1211 xMilan
Slohové rozvrstvení slovní zásoby1309 xMušáci
Slohové útvary a postupy1465 xBod mrazu
Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma1595 xMušáci
Slova mnohoznačná1361 xMilan
Slovesa a jejich druhy1120 xKamil
Slovesný rod1044 xBod mrazu
Slovní druhy1167 xBod mrazu
Slovní zásoba1075 xBod mrazu
Slovní zásoba947 xBod mrazu
Slovníky a encyklopedie1014 xBod mrazu
Slovosled1071 xMilan
Souvětí souřadné a podřadné1167 xMušáci
Souvětí souřadné a podřadné1080 xMilan
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět1703 xBod mrazu
Staroslověnština922 xMilan
Stavba souvětí1303 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché1031 xBod mrazu
Stavba věty jednoduché895 xMilan
Struktura a kompozice v próze997 xMilan
Student a knihovna920 xMušáci
Stylistické útvary na pomezí publicistického a uměleckého stylu1223 xMilan
Stylistika, slohové útvary a postupy1132 xMilan
Thomas More - utopie1455 xJitka
Tvarosloví adjektiv1044 xBod mrazu
Tvarosloví sloves1106 xBod mrazu
Tvarosloví substantiv1015 xBod mrazu
Tvoření slov1016 xBod mrazu
Tvoření slov1161 xMilan
Typy slovníků1209 xMušáci
Umělecký styl1178 xBod mrazu
Umělecký styl1219 xBod mrazu
Umělecký styl, vypravování, líčení1473 xMilan
Úvaha1471 xMušáci
Úvaha1231 xMilan
Valenční syntax1078 xBod mrazu
Větné členy1190 xKamil
Věty s polovětnými konstrukcemi1121 xBod mrazu
Vrstvy národního jazyka1177 xMilan
Všestranný jazykový rozbor1634 xMušáci
Výklad1081 xMušáci
Výlet - líčení1305 xŠejbová
Vypravování1412 xMilan
Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov1280 xMilan
Vývoj písma862 xMilan
Vývojová tendence současné češtiny1183 xMilan
Vývojové období českého jazyka923 xMilan
Význam slov1052 xBod mrazu
Význam slov a jeho změny924 xMušáci
Zájména a jejich druhy1149 x
Základy asertivních dovedností916 xMilan
Změny slovního významu, básnické prostředky2343 xMilan
Zvuková a grafická stránka jazyka1013 xBod mrazu
Zvuková stránka jazyka1071 xMušáci
Zvuková stránka jazyka977 xMilan
Životopis - Jean Claude van Damme954 xdlouhán


 
TOPlist